Acil Durum Eylem Planı Hazırlanması

Acil Durum Eylem Planı HazırlanmasıAcil Durum Eylem Planı Hazırlanması

Acil Durum Eylem Planı iş yerlerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olaylara Acil Durumlar denir. Beklenmedik bir zamanda meydana gelen acil durumlara karşı işverenler mümkün olduğunca hazırlıklı olmalı; acil durumları belirlemeli ve bu durumlarla karşılaşıldığında alınacak önlemlere karşı hazırlıklı olmalıdır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte bu sorumluluk işverenlere verilmiştir.

18.06.2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik ile tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması, dokümantasyon, tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi aşamaları anlatılmaktadır.

 

İşyerinde meydana gelebilecek acil durumlar aşağıdaki hususlar dikkate alınarak belirlenir:

  1. a) Risk değerlendirmesi sonuçları.
  2. b) Yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama ihtimali.
  3. c) İlk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar.

ç) Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali.

  1. d) Sabotaj ihtimali.

 

İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğde belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar;

  1. a) Arama, kurtarma ve tahliye,
  2. b) Yangınla mücadele,

konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.

 

Acil durum planının nasıl dokümante edileceği İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’te belirtilmektedir.

 

Acil durum planı kapsamında hazırlanan kroki bina içinde kolayca görülebilecek yerlerde asılı olarak bulundurulur.

Hazırlanan acil durum  planının uygulama adımlarının  düzenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için işyerlerinde yılda en az bir defa olmak üzere tatbikat yapılır, denetlenir ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılır. Gerçekleştirilen tatbikatın tarihi, görülen eksiklikler ve bu eksiklikler doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri içeren tatbikat raporu hazırlanır.

Acil Durumlar ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmeyen veya eksik yerine getiren işverenden 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanununa göre idari para cezası uygulanır. 6331 Sayılı İSG Kanununa Göre 2019 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezalarından bazıları şöyledir:

MADDE 11 – Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım

Acil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç gereç sağlamamak, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmamak.

  • Az Tehlikeli İş Yerleri:10 dan Az Çalışan: 1911TL /10-49 Çalışan: 2388TL /50-+ Çalışan: 2866TL
  • Tehlikeli İş Yerleri: 10 dan Az Çalışan: 1911TL /10-49 Çalışan: 2866TL /50-+ Çalışan: 3822TL
  • Çok Tehlikeli İş Yerleri:10 dan Az Çalışan:2866TL /10-49 Çalışan:3822TL/50-+ Çalışan: 5733TL

Aykırılığın devamı halinde her ay ceza uygulanmaktadır.

Acil Durum ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi sürecinde firmamız olarak size destek olmaktayız. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

etiketler: mobil sağlık hizmetleri , osgb , ortak sağlık güvenlik birimi , osgb ​​hizmetleri