Acil Durum Tatbikatı

Acil Durum TatbikatıAcil Durum Tatbikatı

Acil Durum Tatbikatı, işyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olaylara Acil Durumlar denir. Beklenmedik bir zamanda meydana gelen acil durumlara karşı işverenler mümkün olduğunca hazırlıklı olmalı; acil durumları belirlemeli ve bu durumlarla karşılaşıldığında alınacak önlemlere karşı hazırlıklı olmalıdır.

 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte bu sorumluluk işverenlere verilmiştir.

18 Haziran 2013 tarih ve 28681 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik” kapsamında Acil durum planları; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenmelidir.

Acil Durum Planları

Hazırlanan acil durum  planının uygulama adımlarının  düzenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için işyerlerinde yılda en az bir defa olmak üzere tatbikat yapılır, denetlenir ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılır. Gerçekleştirilen tatbikatın tarihi, görülen eksiklikler ve bu eksiklikler doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri içeren tatbikat raporu hazırlanır.

 

Acil Durumlar ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmeyen veya eksik yerine getiren işverenden 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanununa göre idari para cezası uygulanır. 6331 Sayılı İSG Kanununa Göre 2019 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezalarından bazıları şöyledir:

 

MADDE 11 – Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım

Acil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç gereç sağlamamak, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmamak.

  • Az Tehlikeli İş Yerleri:10 dan Az Çalışan: 1911TL /10-49 Çalışan: 2388TL /50-+ Çalışan: 2866TL
  • Tehlikeli İş Yerleri: 10 dan Az Çalışan: 1911TL /10-49 Çalışan: 2866TL /50-+ Çalışan: 3822TL
  • Çok Tehlikeli İş Yerleri:10 dan Az Çalışan:2866TL /10-49 Çalışan:3822TL/50-+ Çalışan: 5733TL

Aykırılığın devamı halinde her ay ceza uygulanmaktadır.

 

Acil Durum ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi sürecinde firmamız olarak işyerlerinde tehlike sınıfına uygun olarak acil durum planları hazırlanmakta, acil durum ekiplerinin oluşturulması sağlanmakta, ekip üyelerine gerekli eğitimler verilmekte ve tatbikatlar yaptırılmaktadır. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.