İş Güvenliği Uzmanı Kimdir?

İş Güvenliği, İş güvenliği uzmanı, iş güvenliği uzmanı kimdir?İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı, 6331 sayılı Kanunda ise; “iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik eleman” olarak tanımlanmıştır.

İş Güvenliği Uzmanı, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak için eğitim alan kişilere denmektedir. İş Güvenliği Uzmanlığı belgesini alabilmek için; bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler veya özel eğitim şirketlerinin düzenlediği en az 220 saatlik olan eğitimlere katılması gerekmektedir. Bu eğitimin tamamlanmasından sonra bu uzman adayları, Bakanlık ve ÖSYM tarafından yapılacak olan iş güvenliği uzmanlığı sınavlarına girmesi gerekeceği gibi istenen sınav puanını da alması gerekmektedir. Sınavda başarılı olanlar C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı sertifikasını almaya hak kazanırlar ve böylece İş Güvenliği Uzmanı olarak görev yapabilirler.

 

İş Güvenliği Uzmanı olabilecek olan kişileri şu şekilde sıralanabilir:

 • Bakanlık ve bazı kuruluşlarda çalışma hayatını denetlemekle görevli olan müfettişler.
 • Mimarlık ve mühendislik eğitimi veren fakültelerden mezun olanlar.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ön lisans ya da lisans bölümünden mezun olmuş olan kişiler.
 • Teknik öğretmen olanlar.
 • Kimyager, fizikçi ya da biyolog unvanına sahip olan kişiler.

 

İş Güvenliği Uzmanlığı belgesine sahip olan İSG Uzmanları her işletmede görev yapamamaktadır. ISG Uzmanları iş yerinin tehlike sınıfına göre çalışabilir. 6311 sayılı kanun kapsamında bazı sınıflandırmalar yapılmıştır. Buna göre işyerleri çeşitlerine ve tehlikeli olma açılarına göre şu şekilde sınıflandırılmıştır:

 • Çok tehlikeli işyeri.
 • Tehlikeli işyeri.
 • Az tehlikeli işyeri.

Kanun kapsamında işyerlerinin sınıflandırılması bu şekildedir. Ayrıca İş Güvenliği Uzmanları da bu kanunda yer almaktadır ve şu şekilde sınıflandırılmıştır:

 • A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
 • B sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
 • C sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

 

Buna göre çok tehlikeli sınıfında yer alan işyerlerinde A sınıfı belgeye sahip olan İş Güvenliği Uzmanları görev alabilmektedir. Tehlikeli olarak sınıflandırılmış olan işyerlerinde de en az B sınıfı belgesine sahip olan İş Güvenliği Uzmanları göre alır. Az tehlikeli olan işyerlerinde de C sınıfı belgesine sahip olan İş Güvenliği Uzmanları görev alabilir.

 

C sınıfına sahip olan iş güvenliği uzmanları belli süreler kendi alanlarında görev yaptıktan sonra yüksek lisans veya daha farklı bir eğitim programı sonrasında tekrardan sınava girerek çalışma sınıfını yükseltebilmektedir. B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olabilmek için, C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak sınavda başarılı olmak gerekmektedir.  A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olabilmek isteyen bir kişinin; B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az dört yıl fiilen görev yapması ve daha sonra da A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimi ve sınavından başarılı olması gerekmektedir.

İş güvenliği uzmanlarının görev, yetki, sorumlulukları ve çalışma süreleri 29.12.2012 Tarihli ve 28512 Sayılı İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ile Resmî Gazetede belirtilmiştir.