İşyeri Ortam Ölçümleri

İşyeri Ortam Ölçümleri, OSGBİşyeri Ortam Ölçümleri

İşyeri Ortam Ölçümleri, 19.12.2012 Tarihli 28512 Sayılı Resmî Gazete de yayınlanan İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre yapılan risk değerlendirmelerinde gerekli ise ortam ölçümlerinin raporlanması istenmektedir. İşyeri ortam ölçümleri risk değerlendirmesine bağlı olarak yapılır. Yani iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi, risk değerlendirmesi yaparken ortam ölçümü yapılmasına veya tekrarlanmasına gerek görürlerse işyeri ortam ölçümleri yapılmalı veya tekrarlanmalıdır. İş yeri ortam ölçümlerinin yapılmasının kanunlar veya standartlar ile belirlenen bir aralığı bulunmamaktadır. Ortam ölçümlerinin ne zaman, hangi alanlarda ve hangi sıklıkla yapılacağı ortam şartları ve çalışma düzenine göre farklılık göstermektedir.

24.01.2017 Tarihli 29958 Sayılı Resmî Gazete de yayınlanan İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi, işverenlerin çalışma ortamındaki tüm ölçüm ve testleri yaptırması gerektiğini belirlemiştir:

1) İşveren, çalışanları işyerinde bulunan, kullanılan, ortaya çıkan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının zararlı etkilerinden korumak zorunda olup bu çerçevede;

 1. a) Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla risk değerlendirmesi gerçekleştirilirken ve yenilenirken gerekli görülen hallerde fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlike kaynaklarının varlığını ortam ve kişisel maruziyet ölçüm, test ve analiziyle tespit eder.
 2. b) Alınan kontrol tedbirlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi açısından, ortam ve kişisel maruziyet ölçüm, test ve analizini tekrarlar.

2) İşveren, aşağıdaki durumlardan herhangi birinin varlığında iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri yaptırır veya tekrarlatır:

 1. a) İşyeri ortamının veya işin gereği olarak çalışanın kişisel maruziyetinde değişiklik meydana geldiğinde.
 2. b) İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının gerekli görmesi halinde.
 3. c) İşyerinde gerçekleşen dış denetimlerde istenmesi halinde.

 

Gürültü, yüksek veya düşük aydınlatma, titreşim, zararlı kimyasal gazlar, havada asılı kalabilen tozlar ve düşük veya yüksek sıcaklık gibi etkenlere maruz kalan çalışanlarda geçici sağlık sorunları, performans düşüşü ve meslek hastalıkları oluşma ihtimali bulunmaktadır. Ortam ölçümleri, çalışma ortamında işçilerin sağlığına zarar verebilecek etkenlerin tespit edilmesini sağlamaktadır.

Ortam ölçümleri çalışma ortamı ölçümleri ve kişisel maruziyet ölçümleri olarak değerlendirilebilir. Çalışma ortamı ölçümleri, çalışma ortamındaki riskleri belirlerken kişisel maruziyet ölçümleri ise işçilerin sağlık durumunu aydınlatmak, maruz kaldığı olumsuz etkenleri tespit etmek amacıyla gerçekleştirilir.

Çalışma Ortamında Yapılan Ölçümler aşağıdaki gibidir:

 • Ortam Toz Ölçümü
 • Ortam Titreşim Ölçümü
 • Ortam Gürültü Ölçümü
 • Ortam Aydınlatma Ölçümü
 • Ortam Kimyasal Ölçümü

Kişisel Maruziyet Ölçümleri aşağıdaki gibidir:

 • Kişisel toz maruziyeti ölçümü
 • Kişisel titreşim maruziyeti ölçümü
 • Kişisel gürültü maruziyeti ölçümü
 • Kişisel kimyasal maruziyeti ölçümü

Ortam ölçümleri uzman kadromuz tarafından yapılmakta ve işverene raporlamaktadır. Ayrıntılı bilgi almak isteyenler, iletişim adreslerimizden  bilgi alabilirler.

etiketler: mobil sağlık hizmetleri , osgb , ortak sağlık güvenlik birimi , osgb ​​hizmetleri