Mobil Sağlık Hizmetleri

Mobil Sağlık HizmetleriMobil Sağlık Hizmetleri

Mobil Sağlık Hizmetleri, 6331 sayılı Kanun uyarınca işverenler, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi ile yükümlüdür.

 

6331 sayılı iş kanun ile birlikte çalışanların sağlığının korunması önemli bir zorunluluk halini almıştır. İş ve meslek hastalıklarının engellenmesi adına getirilen bu yükümlülükler yerine getirilmesi gerekmekte, sorumluluklarını yerine getirmeyen ve yükümlülüklerini aksatan işverenler ciddi yaptırımlarla karşılaşabilmektedirler.

Çalışanların sağlık muayenelerinin ne sıklıkla yapılması Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda değişiklik göstermektedir. Periyodik muayenelerin hangi aralıklarla yapılması gerektiği 20.07.2013 Tarihli ve 28713 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte belirtilmiştir.

Mobil Sağlık Hizmetleri Hakkında

Az tehlikeli sınıftaki işlerde en geç beş yılda bir, tehlikeli sınıftaki işlerde en geç üç yılda bir, çok tehlikeli sınıftaki işlerde en geç yılda bir, özel politika gerektiren grupta yer alanlardan çocuk, genç ve gebe çalışanlar için en geç altı ayda bir defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır. Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılabilir.

 

Aslına bakılırsa sağlık muayeneleri için gezici sağlık hizmetleri başvurusu yapmak zorunluluk teşkil etmemektedir. Ancak muayeneler için çalışanların farklı kurumlara gitmesi, sıra beklemesi, sonuçların çıkmasının zaman alması ve bu sırada çalışanların işgücü kayıpları mobil sağlık hizmetlerinin işverenler tarafından tercih edilmesine yol açmaktadır.

 

Bünyemizde çalışan iş yeri hekimlerimiz ve diğer sağlık personellerimiz ile mobil araçlarımızla işletmelerinize gelerek talep ettiğiniz sağlık tetkiklerini işletmelerinizde iş gücü kayıplarını yaşamadan Mobil Sağlık Hizmetleri kapsamında hizmet vermekteyiz.

İş yeri hekimleri tarafından işe girişlerde ve periyodik olarak yapılması zorunlu olan çalışanlarınızın sağlık tarama ve testlerinde istenecek aşağıdaki tüm tetkikler firmamız tarafından olarak yapılabilmektedir:

 • Ağır Ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Raporu
 • Akciğer Grafisi
 • Solunum Fonksiyon Testi (SFT)
 • Odyometri
 • Portör Muayenesi
 • Tam KAN tahlili (Hemogram)
 • Tam İdrar Tetkiki
 • İdrarda Kurşun Analizi
 • İdrarda Fenol Analizi
 • Kan grubu belirlenmesi
 • EKG
 • Koruyucu Aşıların yapılması
 • Göz Muayenesi

etiketler : mobil sağlık hizmetleri, osgb, ortak sağlık güvenlik birimi, osgb hizmetleri