OSGB Nedir? Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Nedir?

OSGB Nedir? OSGB, Ortak Sağlık Güvenlik BirimiOSGB Nedir?

OSGB Nedir? (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri) ‘nin tanımından önce OSGB’ler Hakkında Yasal Düzenlemeler hakkında bilgi için uygun uygun.

 

OSGB ‘ler ilk olarak, 27 Kasım 2010 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 4857 çalışır İş Kanununa dayanmaktadır durumda İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ” 20 Haziran 2012 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiş ve 30 Haziran 2012 tarihinde 28339 resmi Resmi Gazetede yayımlanacak şekilde yürüdüler.

6331 numaralı Kanunun kabulü ile OSGB tanımı görev ve yükümlülükleri 29 Aralık 2012 tarihli ve 28512 içindir “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği” ile yeniden tanımlanmıştır.

 

“Ortak Sağlık Güvenlik Birimi-OSGB” için, İş yerlerine İş Sağlığı ve Güvenlik Hizmetlerini vermek için gerekli, yönetmeliğe uygun olarak mevzuatın gerekliliğine sahiptir, iş sağlığı ve güvenliği konusundaellerin (İş Güvenliği Uzmanı, İş Yeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin) oluşturduğu yasal olarak; “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, özel kuruluşlar” olarak tanımlanabiliriz.

 

Yasal olarak İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) faaliyetlerinin yürütülmesi işveren için dirülüğündendir. İşveren iş yerinde 50 ve üzeri işçi çalıştıran iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek için işyeri sağlık ve güvenlik kurulu kurulur. Ortak sağlık ve güvenlik birimi çalışma ortamının gözetimi için işyerinde sağlık ve güvenlik tehlikelerine karşı yürütme her türlü önleyici ve iyileştirici faaliyetleri düzenlemekle yükümlüdür.

 

İşveren İşyerlerinde kendi bünyesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi kurarak İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı, Sağlık Personini çalıştırabilir ancak OSGB ile çalışır durumdadır. Bu kişiellerinin tüm sosyal ve güvenlik hakları hizmet aldığınız OSGB ‘nin ihtiyacını seçin .

 

OSGB ile iş sağlığı ve güvenliği hizmeti tek elden gerekecek, oluşturulacak iş sağlığı ve güvenliği kurulunun alacağı kararlar.

 

OSGB Hizmetinin Avantajları

  • Boyutunuzu rapor halinde sunulacaktır.
  • Şirketlerinizin İş Güvenliği kapsamında eksiklerin giderilmesi için iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının nedenidır.
  • Sadece eksikleri tespit etmeyecek, bu eksiklerin çözümünde önemli rol oynayacaktır.
  • Verdiğimiz hizmetler arasından etkili çalışma ortamı sağlar.
  • iş sağlığı ve güvenliği şirketimizin gereklilikleri ile ilgili yasal yükümlülükleriniz karşılanacak hem de işçilerin iş sağlığı güvenliği konusunda bilinçlenecektir.
  • İSG Hizmetleri karşılığı verilen faturalar gider olarak gösterilebilecektir.

etiketler: mobil sağlık hizmetleri , osgb , ortak sağlık güvenlik birimi , osgb ​​hizmetleri