Periyodik Muayene ve Kontroller

Periyodik Muayene ve KontrollerPeriyodik Muayene ve Kontroller

Periyodik Muayene ve Kontroller, iş ekipmanı, işin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet, tesis ve tesisatı olarak tanımlanmaktadır. Çalışanların iş güvenliğini sağlamak için İşveren, işyerinde kullanılacak iş ekipmanının yapılacak işe uygun olması ve bu ekipmanın çalışanlara sağlık ve güvenlik yönünden zarar vermemesi için gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlüdür.

6331 sayılı Kanun uyarınca 25.04.2013 Tarih ve 28628 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğin amacı işyerlerinde kullanılan iş ekipmanlarının sağlık ve güvenlik çerçevesinde uyulması gereken asgari şartları belirlemektir.

Yönetmeliğe göre İş ekipmanlarının periyodik muayeneleri, Ulusal ve Uluslararası standartlarda belirtilen kriterlerde ve aralıklarda, üretici verileri ve fen ve teknik gereklilikler dikkate alınarak yapılmalıdır.

Mevzuata göre Periyodik kontrole tabi iş ekipmanları dört ana başlık altında ele alınmaktadır. Basınçlı Kap ve Tesisatlar, Kaldırma ve İletme Ekipmanları, Tesisatlar ve Tezgâhlar olarak ana başlıklar altında toplanmıştır.

 

Mevzuatta belirlenen standartlar ve temel gereklilikler esas alınarak İş Ekipmanlarınızın periyodik kontrolleri uzman kadromuz tarafından yapılmaktadır. Bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz.

 

Basınçlı Kap ve Tesisatlar İçin Periyodik Muayene ve Kontroller:

 

 • Buhar kazanları:
 • Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl
 • TS 2025, TS EN 12952-6 ve TS 377-5 EN 12953-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

 

 • Kalorifer kazanları:
 • Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl
 • TS EN 13445-5, TS EN 303-1, TS EN 303-3 ve TS EN 303-5 standartında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

 

 • Taşınabilir gaz tüpleri (Dikişli, dikişsiz):
 • Standartlarda süre belirtilmemişse 3 Yıl
 • TS EN 1802, TS EN 1803, TS EN 1968, TS EN 14876 ve TS EN ISO 16148 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

 

 • Taşınabilir asetilen tüpleri:
 • TS EN ISO 10462 Standardında belirtilen sürelerde yapılır.
 • TS EN ISO 10462 Standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

 

 • Manifoldlu asetilen tüp demetleri:
 • Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl
 • TS EN ISO 13088, TS EN 13720 ve TS EN 15888 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

 

 • Manifoldlu tüp demetleri:
 • Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl
 • TS EN 13385, TS EN ISO 10961 ve TS EN 15888 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

 

 • Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, ve benzeri) (yerüstü):
 • Periyodik kontrol süresi 10 Yıldır.
 • TS 1446, TS EN 12817 ve TS EN 12819 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
 • LPG tanklarında bulunan emniyet valfleri ise 5 yılda bir kontrol ve teste tabi tutulur.

 

 • Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, ve benzeri) (yeraltı):
 • Periyodik kontrol süresi 10 Yıldır.
 • TS  EN 12817, TS EN 12819 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak  yapılır.
 • LPG tanklarında bulunan emniyet valfleri ise 5 yılda bir kontrol ve teste tabi tutulur.

 

 • Kullanımdaki LPG tüpleri:
 • Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl
 • TS EN 1440 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

 

 • Basınçlı hava tankları:
 • Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl
 • TS 1203 EN 286-1, TS EN 1012-1, TS EN 13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
 • Seyyar veya sabit kompresör hava tankları ile basınçlı hava ihtiva eden her türlü kap ve bunların sabit donanımı.
 • Kademeli sıkıştırma yapan kompresörlerin her kademesinde hidrostatik basınç deneyi, basınçlı hava tankları ile bunların sabit donanımlarının, o kademede müsaade edilen en yüksek basıncının 1,5 katı ile yapılır.

 

 • Kriyojenik tanklar:
 • TS EN ISO 21009-2 standartında belirtilen sürelerde.
 • TS EN ISO 21029-2, TS EN ISO 21009-2, TS EN 13530-3 ve TS EN 14197-3 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

 

 • Tehlikeli sıvıların bulunduğu tank ve depolar:
 • Periyodik kontrol süresi 10 Yıldır.
 • API 620,  API 650, API 653, API 2610 standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
 • Tehlikeli sıvılar: aşındırıcı veya sağlığa zararlı sıvılardır.
 • Tahribatsız muayene yöntemleri kullanılır.

 

Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri şöyledir:

 • Kaldırma ve/veya iletme araçları:
 • Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl
 • TS 10116, TS EN 280+A1, TS EN 818-6+A1, TS EN 1495+A2, TS EN 1709, TS EN 12079-3, TS EN 81–3+A1, TS EN 13015+A1, TS ISO 9386-1, TS ISO 9386-2, TS EN 12158-1+A1, TS EN 12158-2+A1, TS EN 12159, TS EN 12927-7, TS EN 13157+A1, TS EN ISO 13534, TS ISO 789-2, TS ISO 3056, TS ISO 4309, TS ISO 7592, TS ISO 9927-1, TS ISO 11662-1, TS ISO 12480-1, TS ISO 12482,(Ek ibare:RG-24/4/2017-30047) ASME B30.17,  FEM 9.751,  FEM 9.752, FEM 9.755 ve FEM 9.756 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

 

 • Yürüyen merdiven ve yürüyen bant:
 • Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl
 • TS EN 13015+A1 standartında belirtilen şartlar kapsamında yapılır.
 • İstif Makinesi (forklift, transpalet, lift):
 • Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl
 • TS 10689, TS EN ISO 3691-5, TS ISO 5057, TS 10201 ISO 3184, TS ISO 1074 ve FEM 4.004 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

 

 • Yapı İskeleleri:
 • Standartlarda süre belirtilmemişse 6 Ay
 • TS EN 1495 + A2 ve TS EN 1808 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

 

Tesisatlar  periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri şöyledir:

 • Elektrik Tesisatı, Topraklama Tesisatı, Paratoner:
 • Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl
 • Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 ve TS EN 62305-3 standartlarında belirtilen hususlara göre yapılır.

 

 • Akümülatör, Transformatör:
 • Periyodik kontrol süresi 1 Yıldır.
 • İmalatçının belirleyeceği şartlar yapılır.

 

 • Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı:
 • Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl
 • TS 9811, TS EN 671-3, TS EN 12416-1 + A2, TS EN 12416-2 + A1, TS EN 12845 standartlarında kriterleri uygun olarak yapılır.

 

 • Yangın Söndürme cihazı:
 • TSE ISO / TS 11602-2 standartında çalışmak sürelerde
 • TSE ISO / TS 11602-2 standartında yapılan kriterlere uygun olarak yapılır.

 

 • Havalandırma ve Klima Tesisatı:
 • Periyodik kontrol süresi 1 Yıldır.
 • Projede gerekli kriterler için uygun olup olmadığını belirlemek için.

 

Tezgâhların için Periyodik Muayene ve Kontroller:

 • Tezgâhlara yılda bir bakım ve muayene için yeterlidir. Presen muayeneleri TS EN 692 + A1 ve TS EN 693 + A2 standartlarına uygun olarak mevcuttur.

etiketler: mobil sağlık hizmetleri , osgb , ortak sağlık güvenlik birimi , osgb ​​hizmetleri