Risk Analizi

Risk AnaliziRisk Analizi

Risk Analizi değerlendirmesi, İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır.

6331 Sayılı Kanun gereğince işveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırmakla yükümlüdür.

Risk değerlendirmesi gerekliliği, kimlerin görevlendirildiği, yenilenme süreleri, hangi durumlarda yenilenmesi gerektiği 29.12.2012 Tarihli ve 28512 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği ile Resmî Gazetede belirtilmiştir. Yönetmeliğe göre Risk değerlendirmesi işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir.

Risk Analizi değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur.

 1. a)İşveren veya işveren vekili.
 2. b)İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.
  c)İşyerindeki çalışan temsilcileri.

ç) İşyerindeki destek elemanları.

 1. d)İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.Tehlikelere ilişkin Toplanan bilgiler ışığında; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatta yer alan hükümler de dikkate alınarak, çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarından oluşan veya bunların etkileşimi sonucu ortaya çıkabilecek tehlikeler belirlenir ve raporlanır.

Çok tehlikeli sınıfta olan işyerleri 2 yılda bir, Tehlikeli sınıfta olan iş yerleri 4 yılda bir, Az tehlikeli sınıfta olan iş yerleri 6 yılda bir Risk değerlendirmesini yenilemelidir.

 

Risk Değerlendirmesi yerine getirmeyen veya eksik yerine getiren işverenden 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanununa göre idari para cezası uygulanır. 6331 Sayılı İSG Kanununa Göre 2019 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezalarından bazıları şöyledir:

MADDE 10 – Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma

10/1 Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak.

 • Az Tehlikeli İş Yerleri:10 dan Az Çalışan: 5742TL /10-49 Çalışan: 7177TL /50-+ Çalışan: 8613TL
 • Tehlikeli İş Yerleri: 10 dan Az Çalışan: 5742TL /10-49 Çalışan: 8613TL /50-+ Çalışan: 11484TL
 • Çok Tehlikeli İş Yerleri:10 dan Az Çalışan:8613TL /10-49 Çalışan:11484TL/50-+ Çalışan: 17226TL

Aykırılığın devamı halinde her ay,

 • Az Tehlikeli İş Yerleri:10 dan Az Çalışan: 8615TL /10-49 Çalışan: 10768TL /50-+ Çalışan: 12922TL
 • Tehlikeli İş Yerleri: 10 dan Az Çalışan: 8615TL /10-49 Çalışan: 12922TL /50-+ Çalışan: 17230TL
 • Çok Tehlikeli İş Yerleri:10 dan Az Çalışan:12922TL /10-49 Çalışan:17230TL/50-+ Çalışan: 25845TL

10/4 Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapmamak.

 • Az Tehlikeli İş Yerleri:10 dan Az Çalışan: 2869TL /10-49 Çalışan: 3586TL /50-+ Çalışan: 4303TL
 • Tehlikeli İş Yerleri: 10 dan Az Çalışan: 2869TL /10-49 Çalışan: 4303TL /50-+ Çalışan: 5738TL
 • Çok Tehlikeli İş Yerleri:10 dan Az Çalışan:4303TL /10-49 Çalışan:5738TL/50-+ Çalışan: 8607TL

Risk Analizi sürecinde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinde firmamız olarak size destek olmaktayız. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

etiketler: mobil sağlık hizmetleri , osgb , ortak sağlık güvenlik birimi , osgb ​​hizmetleri