Sağlık Taramaları

Sağlık TaramalarıSağlık Taramaları

Sağlık Taramaları, 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 15. Maddesine göre İşveren; çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlamakla yükümlüdür.

 

İşveren, aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:

1) İşe girişlerinde.

2) İş değişikliğinde.

3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde.

4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla sağlık gözetimi yapılır.

 

Ayrıca Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.

 

Alınması gereken sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır.

 

Sağlık Taramaları Sorumluluk Yönetmeliği

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimlerini Hakkında Yönetmelik” kapsamında Sağlık Raporu ve Periyodik Muayene, “Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda;

 

 1. a) Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç 5 yılda bir,
 2. b) Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç 3 yılda bir,
 3. c) Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç yılda bir defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır. Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılır.

 

Çalışanların Sağlık Gözetimi şu şekilde yapılmaktadır:

 1. İşe Giriş Muayenesi,
 2. Erken Kontrol Muayenesi
 3. Aralıklı Kontrol Muayenesi
 4. İşe Dönüş Muayenesi
 5. İşten Ayrılma Muayeneleri
 6. Geç Muayeneler
 7. Ek ve Tamamlayıcı Muayeneler
 8. Erken Tanı
 9. Yer-İş Değişikliği
 10. Çalışma Ortamı Gözetimi

 

 

İş yeri hekimleri tarafından işe girişlerde ve periyodik olarak yapılması zorunlu olan çalışanlarınızın sağlık tarama ve testlerinde istenecek tüm tetkikler firmamız tarafından olarak yapılabilmektedir. Bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz.

etiketler : mobil sağlık hizmetleri, osgb, ortak sağlık güvenlik birimi, osgb hizmetleri