Tehlikeli Madde Danışmanlığı

Tehlikeli Madde DanışmanlığıTehlikeli Madde Danışmanlığı

Tehlikeli Madde Danışmanlığı, Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR), 01.01.2014 tarihinde uygulamaya girdikten sonra, 24.04.2019 Tarihli 30754 Sayılı Resmî Gazetede Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliği yayınlanmıştır. İlgili yönetmelik sadece tehlikeli maddeleri taşıyanları değil aynı zamanda tehlikeli madde üreten, depolayan ve ambalajlayanları da yakından ilgilendirmektedir. ADR/RID sözleşmesine göre sözleşmede belirtilen her işletme, tehlikeli malların karayolu ile gönderilmesi veya taşınması veya ilgili paketleme, yükleme, doldurma ve boşaltma işlemlerinde kişilerin, mülklerin ve çevrenin korunması için riskleri azaltma konusunda yardımdan sorumlu olarak bir ya da daha fazla güvenlik danışmanı atar.

ADR Sözleşmesi ve Tehlikeli Madde Danışmanlığı

ADR Sözleşmesi ve Yönetmelik ile yapılan düzenlemeler ile Tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetlerinde yükümlü taraflar şöyledir: Gönderen Firma, Paketleme Yapan, Yükleyen, Boşaltan Dolduran Firmalar, Taşımacılar, Sürücü ve Araçta Bulunan Diğer Görevliler, Alıcı Firma, Tank-Konteyner/Taşınabilir Tank İşletmecisidir.

 

Akaryakıt İstasyonları, Tehlikeli Madde Taşımacılığı Yapan Lojistik Firmaları, Boya Fabrikaları, Asit Fabrikaları, Demir-Çelik, Plastik, Metal, İlaç, Kimyevi Madde, Havai Fişek, Parfüm, Kolonya, Kauçuk, Cıva, Silikon, Yapı Kimyasal Malzemeleri gibi birçok üretim, taşıma ya da depolama işlemi yapan firmaların TMGD (Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanı) çalıştırması gerekmektedir.

 

TMGD (Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanı) ADR/RID’da belirtilen ve Bakanlık tarafından tehlikeli madde güvenlik danışmanı sertifikası düzenlenerek yetkilendirilen gerçek kişilerdir.

 

ADR/RID sözleşmesine göre danışmanın asıl görevi, işletme yöneticisinin sorumluluğu altında, söz konusu işletmenin ilgili faaliyet limitleri dâhilinde uygun araçlarla ve aksiyonlarla, bu faaliyetlerin geçerli zorunluluklara göre ve en güvenli yolla yürütülmesine yardımcı olmaktır.

 

İşletme içerisindeki faaliyetler bakımından, bir danışmanın belirli görevleri şunlardır:

 • Tehlikeli malların taşınması hususundaki zorunluluklara uygunluğun izlenmesi;
 • Tehlikeli malların taşınması hususunda işletmeye öneriler sunulması;
 • Tehlikeli malların taşınması kapsamındaki işletme faaliyetleri konusunda işletme yönetimine, yoksa yerel bir kamu kurumuna yıllık rapor hazırlanması. Bunun gibi yıllık raporlar beş yıl süreyle saklanır ve talep üzerine ulusal makamlara ibraz edilir.

 

Danışmanın görevleri, aynı zamanda işletme ile ilgili aşağıdaki uygulamaların ve yöntemlerin kontrolünü de içerir;

 • Taşınan tehlikeli malların tanımlanmasını düzenleyen zorunluluklara uygunluk prosedürleri;
 • Taşıma araçları satın alınırken, işletmenin taşınan tehlikeli mallara ilişkin özel zorunlulukları dikkate alıp almadığı;
 • Tehlikeli malların taşıma, paketleme, doldurma, yükleme ve boşaltımında kullanılan donanımların kontrol prosedürleri;
 • Mevzuatta yapılan değişiklikler dâhil olmak üzere, işletme çalışanlarının uygun şekilde eğitimi ve bu eğitimin kayıtlarının saklanması;
 • Tehlikeli malların taşınması, paketleme, doldurma, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında bir kaza ya da güvenliği etkileyecek bir olay meydana gelmesi durumunda uygun acil durum prosedürlerinin uygulanması;
 • Tehlikeli malların taşınması, paketleme, doldurma, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında meydana gelen ciddi kazalar, olaylar ya da ciddi ihlaller konusunda araştırma yapılması ve gerektiğinde rapor hazırlanması;
 • Kazaların, olayların ya da ciddi ihlallerin tekrar oluşmasına karşı gerekli önlemlerin uygulanması;
 • Alt yüklenicilerin veya üçüncü tarafların seçiminde ve kullanımına ilişkin olarak tehlikeli malların taşınmasıyla ilgili yasal kuralların ve özel gereksinimlerin ne ölçüde dikkate alındığı;
 • Tehlikeli malların gönderilmesi, taşınması, paketlenmesi, doldurulması, yüklenmesi veya boşaltılmasında yer alan çalışanların operasyonel prosedürler ve talimatlar hakkında detaylı bilgiye sahip olduklarının doğrulanması;
 • Tehlikeli malların taşınması, paketleme, doldurma, yüklenmesi veya boşaltılmasında yer alan risklere karşı daha hazırlıklı olmak için önlemler alınması;
 • Taşıma sırasında bulunması gereken belgelerin ve güvenlik donanımların, nakil vasıtasında bulunduğunu temin etmeye yönelik doğrulama prosedürlerinin uygulanması ve bu belge ve donanımların düzenlemelere uygunluğu;
 • Paketleme, doldurma, yükleme ve boşaltma işlemlerini düzenleyen zorunluluklara uygunluğun temin edilmesine yönelik doğrulama prosedürlerinin uygulanması;
 • ADR/RID sözleşmesinde 10.3.2’de belirtilen işletme için emniyet planının bulundurulmasıdır.

 

TMGD (Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanı) danışmanlığı uzman kadromuz tarafından yapılmakta ve işveren bilgilendirilmektedir. Ayrıntılı bilgi almak isteyenler, iletişim adreslerimizden  bilgi alabilirler.

Etiketler: ortak sağlık güvenlik birimi, osgb, tehlikeli madde danışmanlığı