İşyeri Hekimi Çalışma Süresi HesaplamaŞirketiniz işyeri hekimi hizmeti alma yükümlülüğü buradan hemen öğrenin

İşyeri Hekimlerinin Süre Hesaplaması Nasıl Yapılıyor?

“İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin” 12 maddesinde 18.12.2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 29209 sayılı yönetmelikle yapılan değişikliklerle aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Bu maddeye göre,

Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika,
Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika,
Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakikaAyrıca yine bu maddeye göre :
Az tehlikeli sınıfta yer alan 2000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 2000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 2000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.Tehlikeli sınıfta yer alan (Değişik ibare:RG-18/12/2014-29209) 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her (Değişik ibare:RG-18/12/2014-29209) 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının (Değişik ibare:RG-18/12/2014-29209) 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.Çok tehlikeli sınıfta yer alan (Değişik ibare:RG-18/12/2014-29209) 750 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her (Değişik ibare:RG-18/12/2014-29209) 750 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının (Değişik ibare:RG-18/12/2014-29209) 750 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.