Hakkımızda

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ve Tehlike Sınıfı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan “İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Tebliği” 25 Kasım 2009 tarih ve 27417 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İlgili yönetmelik, daha önce yayımlanan “işyeri ortak sağlık ve güvenlik birimleri ile Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Çalışma esas ve usulleri” hakkındaki yönetmelik çerçevesinde faaliyet gösterecek olan Ortak Sağlık Güvenlik Birimi‘nin de yetkilendirilme ve çalışmaya başlamalarını sağladı.

İlgili yönetmelikçe Tehlike Sınıfı Belirleme Komisyonu’nun görüşleri doğrultusunda işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından yer aldığı Tehlike Sınıfları Listesi aşağıdaki başlıklardan oluşur.

  • Az Tehlikeli İşler
  • Tehlikeli İşler
  • Çok Tehlikeli İşler

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlarının Çalışabileceği Tehlike Sınıfları

Uzmanlık: A sınıfı uzman

Tehlike sınıfı: Çok tehlikeli, tehlikeli, az tehlikeli

Uzmanlık: B sınıfı

Tehlike sınıfı: Tehlikeli, az tehlikeli

Uzmanlık: C sınıfı

Tehlike sınıfı: Az tehlikeli

Türkiye’nin Osgb firması!

Hemen Hizmet Almak İçin Bize Ulaşın!